ការចុះបញ្ជីបេក្ខជន​គណបក្ស​នយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778