ទំនាក់ទំនង នាយកដ្ឋាន​ជំនាញ

 ល.រ នាម​ត្រកូល និង​នាម​ខ្លួន  មុខតំណែង ទូរស័ព្ទដៃ
 ១  ឯកឧត្តម​ ឆាយ សុផាន់ណា  ​ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជា​ប្រធាននាយកដ្ឋាន​ហិរញ្ញវត្ថុ  012 971 790
 ២  ឯកឧត្ដម កែវ ផល្លា  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជា​ប្រធាននាយកដ្ឋាន​សេវាកម្មច្បាប់ និង​វិវាទកម្ម  016 581 008 / 011 951 031
 ៣  ឯកឧត្ដម ខន​ កែវមនោ  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជា​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន និង​ទំនាក់ទំនង​សាធារណៈ  012 855 018
 ៤  ឯកឧត្ដម តុប ឫទ្ធី  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជា​ប្រធាននាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត និង​បញ្ជីបោះឆ្នោត  017 80 07 50
 ៥  ឯកឧត្ដម សំ សាវុធ  ​ទីប្រឹក្សាប្រធាន គ.ជ.ប និងជាប្រធាននាយកដ្ឋាន​ប្រតិបត្តិការ  012 90 99 66
 ៦  ឯកឧត្ដម វង្ស ចំរើន  ​​ទីប្រឹក្សាប្រធាន គ.ជ.ប និងជាប្រធាននាយដ្ឋាន​សវនកម្មផ្ទៃក្នុង  011 978 147
 ៧  លោក ស៊ុំ ប៊ុនហុង  ​ប្រធាននាយកដ្ឋាន​បណ្ដុះបណ្ដាល​ និង​អប់រំ​អ្នកបោះឆ្នោត  078 538 988
 ៨  លោក ស៊ិន ដារ៉ា  ​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល​  010 345 678
លោក ឌី ភីរុណ ​ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប  012 47 38 48
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778