សេចក្តីសម្រេច លេខ ៥៧៣ គ.ជ.ប.ស.ស.រ ស្តីពីការប្រកាសលទ្ធផលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ (គណបក្ស ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច)

សេចក្តីសម្រេច លេខ ៥៧៣ គ.ជ.ប.ស.ស.រ ស្តីពីការប្រកាសលទ្ធផលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ (គណបក្ស ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច)

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News