ព្រឹត្តិ​បត្រ​គោល​នយោបាយ​គណបក្ស

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778