រចនា​សម្ព័ន្ធ​​របស់​អគ្គលេខា​ធិការដ្ឋាន​​នៃ​ គ.ជ.ប

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778