ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្ត្រ

ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៧ ឆ្នាំ​២០២៣ (ថ្ងៃ​ទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០២៣)

ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨ (ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨)

ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ដ្រ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០១៣(ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣)

ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ដ្រ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០០៨(ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨)

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778