ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង នាយកដ្ឋាន​ជំនាញ

 ល.រ នាម​ត្រកូល និង​នាម​ខ្លួន  មុខតំណែង ទូរស័ព្ទការិយាល័យ ទូរស័ព្ទដៃ
 ១  ឯកឧត្តម​ អុឺង ស៊ីតេក  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល    012 951 655
 ២  ឯកឧត្តម​ ឆាយ សុផាន់ណា  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងប្រធាននាយកដ្ឋាន​ហិរញ្ញវត្ថុ    012 971 790
 ៣  ឯកឧត្ដម ហ៊ឺ រុង  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងប្រធាននាយកដ្ឋាន​ប្រតិបត្តិការ    016 857 314
 ៤  ឯកឧត្ដម កែវ ផល្លា  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងប្រធាននាយកដ្ឋាន​សេវាកម្មច្បាប់ និង​វិវាទកម្ម    016 581 008 / 011 951 031
 ៥  ឯកឧត្តម​ ជិន សារិន  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប    012 84 00 88
 ៦  ឯកឧត្តម​ មុំ សុទ្ធ  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងប្រធាននាយកដ្ឋាន​បណ្ដុះបណ្ដាល​ និង​អប់រំ​អ្នកបោះឆ្នោត​    011 852 998 / 012 473 937
 ៧  ឯកឧត្តម​ ខន​ កែវមនោ  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន និង​ទំនាក់ទំនង​សាធារណៈ    012 855 018
 ៨  ឯកឧត្តម​ តុប ឫទ្ធី  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងប្រធាននាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត និង​បញ្ជីបោះឆ្នោត​    017 80 07 50
ឯកឧត្តម​ សយ​ សាខន​ ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងប្រធាននាយដ្ឋាន​សវនកម្មផ្ទៃក្នុង   012 53 17 18

 

ទំនាក់ទំនង លេខាធិការដ្ឋាន​រាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត (​លធ.ខប​) ទាំង ២៥

.ក រាជធានី ខេត្ត លេខទូរស័ព្ទដៃ ឈ្មោះក្នុងបណ្តាញសង្គម (Facebook)
០1 បន្ទាយមានជ័យ 012 456 754 / 016 540 540 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
០2 បាត់ដំបង 012 882 289 / 012 209 383 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត បាត់ដំបង
០3 កំពង់ចាម 012 884 587 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កំពង់ចាម
០4 កំពង់ឆ្នាំង 011 684 671 / 097 768 467 1 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង
០5 កំពង់ស្ពឺ 016 585 497​ / 016 313 108 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កំពង់ស្ពឺ
០6 កំពង់ធំ 012 618 165 / 012 850 793 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កំពង់ធំ
០7 កំពត 017 882 884 / 016 331 332 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កំពត-07
០8 កណ្តាល 011 393 416 / 012 965 782 លេខាធិកាដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កណ្តាល
០9 កោះកុង 011 740 606 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កោះកុង
10 ក្រចេះ 012 789 409 / 012 938 118 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ក្រចេះ
11 មណ្ឌលគីរី 012 954 028 / 097 980 997 7 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត មណ្ឌលគីរី
12 រាជធានីភ្នំពេញ 012 880 084 / 012 692 163 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោត រាជធានីភ្នំពេញ
13 ព្រះវិហារ 095 575 726 / 012 766 680 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ព្រះវិហារ
14 ព្រៃវែង 012 996 889 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ព្រៃវែង
15 ពោធិ៍សាត់ 016 985 016 / 012 827 699 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ពោធិ៍សាត់
16 រតនគីរី 012 791 616 / 012 225 967 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត រតនគីរី
17 សៀមរាប 012 820 145 / 097 949 996 3 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត សៀមរាប
18 ព្រះសីហនុ 016 824 024 / 016 320 936 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ព្រះសីហនុ
19 ស្ទឹងត្រែង 012 944 751 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ស្ទឹងត្រែង
20 ស្វាយរៀង 011 874 867 / 097 354 374 4 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ស្វាយរៀង
21 តាកែវ 016 732 017 / 012 311 471 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត តាកែវ
22 កែប 012 957 242 / 012 608 345 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កែប
23 ប៉ៃលិន 011 550 002 / 017 711 445 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ប៉ៃលិន
24 ឧត្តរមានជ័យ 011 737 882 / 012 365 680 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ
25 ត្បូងឃ្មុំ 078 998 678 / 012 850 040 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778