ព័ត៌មានផ្សេងទៀត ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ប​ក្ខជន​​គណបក្ស​នយោបាយ​ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778