សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៤៥​៖ នៅថ្ងៃទី​១៥ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧ វេលាម៉ោង ០២:៣០នាទី រសៀល នាយកដ្ឋាន​ប្រតិបត្តិការនៃ​ គ.ជ.ប បានរៀបចំការ​ត្រួតពិនិត្យ​ឈ្មោះគណបក្សនយោបាយ និង​ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់គណបក្សនយោបាយ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News