សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​ទាំង​​១៤ថ្ងៃ​ នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ​២០១៨