សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០១១​៖ ថ្ងៃទីប្រាំបួន​នៃយុទ្ធនាការ​ឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់​គណបក្សនយោបាយ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778