សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០១៦​៖ ថ្ងៃទីដប់បី​នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត​របស់​គណបក្សនយោបាយ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778