លទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រី​ជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេល​ខ្លី​ឱ្យចូលបម្រើការងារ​នៅ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប សម្រាប់​ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ​ នីតិកាលទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨