លទ្ធផល​នៃការប្រឡងសរសេរ​-QCM សម្ភាសន៍​ និង​តេស្ត​កុំព្យូទ័រ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​រយៈពេលខ្លី​ឱ្យចូលបម្រើការងារ​នៅ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប សម្រាប់​នាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និង​វិវាទកម្ម

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News