លទ្ធផល​នៃ​ការសម្ភាសន៍​ និង​តេស្ត​កុំព្យូទ័រ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​រយៈពេលខ្លី​ឱ្យចូលបម្រើការងារ​នៅ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប សម្រាប់​នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ​អ្នកបោះឆ្នោត​ និង​បញ្ជីបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News