លទ្ធផល​នៃការប្រឡងសរសេរ​-QCM សម្ភាសន៍​ និង​តេស្ត​កុំព្យូទ័រ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​រយៈពេលខ្លី​ឱ្យចូលបម្រើការងារ​នៅ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប សម្រាប់​នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778