ទម្រង់ពាក្យសុំ និងបែបបទ​សម្រាប់​សុំចុះឈ្មោះជា​អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ ក្នុងដំណើរ​ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​អ្នកបោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News