សេចក្ដីជូនដំណឹង ០៣២​ ស្ដីពី ការដាក់ និង​ការទទួល​ពាក្យសុំចុះឈ្មោះ​អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ និងភ្នាក់ងារ​គណបក្សនយោបាយ សម្រាប់​ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​អ្នកបោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News