សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការដាក់​ និង​ការ​ទទួល​ពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារ​គណបក្សនយោបាយ​ អ្នកសង្កេតការណ៍​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី ខេត្ត​ ​ក្រុង ​ស្រុក ​ខណ្ឌ អាណត្តិ​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៩