សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី ឱ្យបម្រើការងារ​នៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត ទាំង​ ២៥រាជធានី ខេត្ត​ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី​៦