សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី ឱ្យបម្រើការងារ​នៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត ខេត្ត ស្វាយរៀង

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778