លំដាប់លេខរៀងគណបក្សនយោបាយនៅលើសន្លឹកឆ្នោត​ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី ខេត្ត ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤