ការទទួលស្គាល់យល់ព្រមជាផ្លូវការលើការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា នៅគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News