ការ​ចុះ​បញ្ជី​ប​ក្ខជន​​គណបក្ស​នយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​ នីតិកាលទី​៥ ឆ្នាំ​២០១៣