ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន គ.ជ.ប ពាក់ព័ន្ធនឹង​​​ការ​បោះ​​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​​ អាណត្ដិ​ទី៤ ឆ្នាំ២០១៧

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778