សេចក្ដីសម្រេច លេខ ១៧២​៖ ការប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត​របស់​ គណបក្សខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច ក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ នីតិកាល​ទី៦ ឆ្នាំ​២០១៨