​សេចក្ដី​សម្រេច លេខ ១៦១៖ ការ​ប្រកាស​ទទួល​ស្គាល់​ជា​ផ្លូវ​ការ ការ​ចុះ​បញ្ជីគណ​បក្ស​នយោបាយ​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និង​បញ្ជី​បេក្ខជន​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​របស់ គណ​បក្ស​ពន្លឺ​ថ្មី ក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ នីតិកាល​ទី៦ ឆ្នាំ​២០១៨