បញ្ជី​ឈ្មោះ​ទី​តាំង​ការិយាល័យ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ នីតិកាល​ទី៦ ឆ្នាំ​២០១៨

ល.រ            មណ្ឌលបោះឆ្នោត                ចំនួនការិយាល័យសរុប                      ចំនួនការិយាល័យលម្អិត                                                                 
            បន្ទាយមានជ័យ                  ១,០៧០         https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/BanteayMeanchey
            បាត់ដំបង                  ១,៦៥៥         https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/Battambang
            កំពង់ចាម                  ១,៦៥៩          https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/KampongCham
​            កំពង់ឆ្នាំង                  ៧៩០         https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/KampongChhnang
            កំពង់ស្ពឺ                   ១,៤៨២         https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/KampongSpeu
            កំពង់ធំ                  ១,១០៤          https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/KampongThom
            កំពត                  ៩៩៨          https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/Kampot
            កណ្តាល ​                 ១,៧៣៤          https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/Kandal
            កោះកុង                  ១៨២          https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/KohKong
១០             ក្រចេះ                  ៥៥៥          https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/Kratie
១១             មណ្ឌលគិរី                  ១២៧          https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/Mondulkiri
១២              រាជធានីភ្នំពេញ                   ២,១៣៨         https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/PhnomPenh
១៣              ព្រះវិហារ ​                 ៣៣២          https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/PreahVihear
១៤              ព្រៃវែង                  ១,៨២៧         https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/PreyVeng
១៥              ពោធិ៍សាត់                  ៧០៧          https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/Pursat
១៦               រតនគិរី                  ២៧៥          https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/Ratanakiri
១៧               សៀមរាប                  ១,៤៧៣          https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/SiemReap
១៨               ព្រះសីហនុ                  ២៩៨          https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/PreahSihanouk
១៩               ស្ទឹងត្រែង                  ២២៧         https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/StungTreng
២០               ស្វាយរៀង                  ៩២៦         https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/SvayRieng
២១                តាកែវ                  ១,៥៤៥         https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/Takeo
២២                កែប                  ៦៧          https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/Kep
២៣                ប៉ៃលិន                  ១១៨         https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/Pailin
២៤                ឧត្តរមានជ័យ                   ៣៨៣         https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/OddarMeanchey
២៥                ត្បូងឃ្មុំ                   ១,២៩៥         https://www.nec.gov.kh/khmer/PollingStations/TboungKhmum