បញ្ជី​ឈ្មោះ​ទី​តាំង​ការិយាល័យ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី៦ ឆ្នាំ​២០១៨ ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778