សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ លទ្ធផល​បណ្តោះអាសន្ន​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ ២០១៦ ថ្ងៃទី០១⁣ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ត្រឹមម៉ោង ១៨:៣0នាទីល្ងាច

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/020916-2_thumb.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778