សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ លទ្ធផល​បណ្តោះអាសន្ន​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ ២០១៦ ថ្ងៃទី០១⁣ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ត្រឹមម៉ោង ១៨:៣0នាទីល្ងាច

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News