សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០១​ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ ជា​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ការ​​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​​ឆ្នោត​ ការិយាល័យ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​នៅតាម​សាលា​ឃុំ​ សង្កាត់​​ ទូ​ទាំង​​ប្រទេស​ត្រូវ​បាន​បើ​ក​ដំណើរការឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ធ្វើ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ តាម​ប្រព័ន្

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News