សេចក្ដីជូនដំណឹង៖​ ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប បានធ្វើការអំពាវនាវតាម​ទូទស្សន៍ជាតិ​កម្ពុជា ទាក់ទងទៅនឹង​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News