ចុះ​ថ្ងៃទី២៩ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៦ ៖ សេចក្ដីអំពាវនាវ​ ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែ​រ​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ទាំង​អស់​ អញ្ជើញ​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​តាម​ឃុំ​ សង្កាត់​ដែល​ខ្លួន​កំពុង​រស់​នៅ​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១​ ខែ​កញ្ញា​ ដល់ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៦

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/290816-thumb.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778