លទ្ធផលនៃការ​ប្រឡង​ឆ្លើយសំណួរ​ QCM និងធ្វើតេស្ត​កុំព្យូទ័រ​​​ ខេត្ត ព្រៃវែង

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778