សេចក្ដីជូនដំណឹងពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្ដីពីនីតិ​វិធី​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោតនៅឃុំ សង្កាត់ និង​ការ​បញ្ជូន​និន្នន័យ​មក គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News