សេចក្ដីជូនដំណឹងពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្ដីពីនីតិ​វិធី​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោតនៅឃុំ សង្កាត់ និង​ការ​បញ្ជូន​និន្នន័យ​មក គ.ជ.ប

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/190816_thumb.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778