វីដេអូកិច្ចសម្ភាសន៍​ ឯកឧត្ដម ហង្ស ពុទ្ធា សមាជិក គ.ជ.ប និង​ជាប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន នៅក្រោយជំនួបរវាងឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប និងលោកជំទាវ ខាមីខាវ៉ា យ៉ូកុ (KAMIKAWA Yoko) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុន នារសៀល...

កិច្ចសម្ភាសន៍​ ឯកឧត្ដម ហង្ស ពុទ្ធា សមាជិក គ.ជ.ប និង​ជាប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន នៅក្រោយជំនួបរវាងឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប និងលោកជំទាវ ខាមីខាវ៉ា យ៉ូកុ (KAMIKAWA Yoko) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុន នារសៀលថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News