រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានទទួលជួបលោកជំទាវ ខាមីខាវ៉ា យ៉ូកុ (KAMIKAWA Yoko) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុន ដើម្បីពិភាក្សា និងស្វែងយល់អំពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានទទួលជួបលោកជំទាវ ខាមីខាវ៉ា យ៉ូកុ (KAMIKAWA Yoko) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុន ដើម្បីពិភាក្សា និងស្វែងយល់អំពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប នារសៀលថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News