រូបភាពសកម្មភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ គ.ជ.ប ស្វាគមន៍ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់គណៈប្រតិភូ គ.ជ.ប ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្ដម សោម សូរីដា សមាជិក គ.ជ.ប ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅប្រទេសថៃ នាល្ងាចថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

រូបភាពសកម្មភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ គ.ជ.ប ស្វាគមន៍ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់គណៈប្រតិភូ គ.ជ.ប ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្ដម សោម សូរីដា សមាជិក គ.ជ.ប ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅប្រទេសថៃ នាល្ងាចថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ (ច្រក VIP)

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News