វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប ទទួលសម្ភារ និងឯកសារបម្រើឱ្យការបោះឆ្នោត ពីគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News