វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញ រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ស្តីពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត ជូនដល់មន្ត្រីគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News