វីដេអូប្រសាសន៍​ ឯកឧត្តម ម៉ុក​ ដារ៉ា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប ក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី "ការឃោសនាបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោត ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត" សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត...

ប្រសាសន៍​ ឯកឧត្តម ម៉ុក​ ដារ៉ា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប ក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី "ការឃោសនាបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោត ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត
និងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត" សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ អាណតិ្តទី៤ ឆ្នាំ២០២៤​ ជូនដល់ប្រធាន គធ.ខប សមាជិក គធ.ខប និងភាគីពាក់ព័ន្ធ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News