វីដេអូឯកឧត្តម ឌឹម សុវណ្ណារុំ សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មាន គ.ជ.ប បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News