ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយរបស់ ឯកឧត្តម ហេង ស៊ីឡេង សមាជិក​​ គ.ជ.ប. ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News