វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី​ គ.ជ.ប៖​ គ.ជ.ប រៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលការណ៍នៃការរៀបចំកម្មវិធីសំណួរ-ចម្លើយ ឬកិច្ចពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីនយោបាយ របស់គណបក្សនយោបាយ និងការលក់ ឬជួលម៉ោងផ្សាយ ឱ្យគណបក្សនយោបាយ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួន...

ព័ត៌មានថ្មីពី​ គ.ជ.ប៖​ គ.ជ.ប រៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលការណ៍នៃការរៀបចំកម្មវិធីសំណួរ-ចម្លើយ ឬកិច្ចពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីនយោបាយ របស់គណបក្សនយោបាយ និងការលក់ ឬជួលម៉ោងផ្សាយ ឱ្យគណបក្សនយោបាយ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួន ក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០២៤

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News