វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប កម្ពុជាបានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោត និងប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោត” របស់សមាគមនៃស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោត (A-WEB) តាមប្រព័ន្ធវីដេអូសន្និសីទពីចម្ងាយ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News