ឯកឧត្ដម ម៉ុក ដារ៉ា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប រួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ បានទទួលជួបលោកស្រី មីហ្គូមី ណាកាម៉ូរ៉ា អ្នកជំនាញការមកពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA) ប្រចាំនៅ TOKYO ...

ឯកឧត្ដម ម៉ុក ដារ៉ា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប រួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ បានទទួលជួបលោកស្រី មីហ្គូមី ណាកាម៉ូរ៉ា អ្នកជំនាញការមកពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA) ប្រចាំនៅ TOKYO ដើម្បីជួបពិភាក្សាស្តីពីការងារអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតបន្ត មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត  និងផែនការកិច្ចសហប្រតិបត្តិបន្តនៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប នារសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News