វីដេអូ គ.ជ.ប បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីឱ្យសាធារណជនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងស្វែងយល់អំពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News