រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ​​ នៅទីស្ដីការ គ.ជ .ប នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីការបិទផ្សាយបញ្ជីទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតមុនពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ការបញ្ជាក់តាមឋានានុក្រម និងការបញ្ជូនមក គ.ជ.ប សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការ គ.ជ .ប នាព្រឹកថ្ងៃទី២១  ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News