រូបភាពសកម្មភាព​ ឯកឧត្ដម ម៉ុក ដារ៉ា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំណែនាំការចុះបណ្ដុះបណ្ដាល និងត្រួតពិនិត្យការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមបណ្ដារាជធានី ខេត្ត ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ គ.ជ.ប និងគ្រូបង្ហាត់ គ.ជ.ប នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News