រូបភាពសកម្មភាព​ ឯកឧត្តម កែ រឹទ្ធិ អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ហៅកាត់ថា "ខុមហ្វ្រែល" លើការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេល ៥ឆ្នាំ...

រូបភាពសកម្មភាព​ ឯកឧត្តម កែ រឹទ្ធិ អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ហៅកាត់ថា "ខុមហ្វ្រែល" លើការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេល ៥ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ ដល់ឆ្នាំ២០២៨ របស់ ខុមហ្រ្វែល នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News